DELA

Bakläxa för Södragatan 18

Stadsstyrelsen godkände inte det reviderade förslaget till ändrad stadsplan för Södragatan 18 där ett omsorgsboende för 15 personer planeras. Ärendet återremitterades till stadsplanenämnden för att ta fram en utformningsplan, alltså en skiss över hur nybygget ter sig i den känsliga gatumiljön.
Stadsplanenämnden godkände tidigare ändringsförslaget trots att flera anmärkningar lämnats in på grund av att den utökade byggrätten upplevs som för stor. (ao)