DELA

Badstränderna okej trots utsläppen

Utsläppen från reningsverket i Eckerö har troligen inte skadat badvattnet på de stora stränderna i området.
Nya Åland skrev i går om hur reningsverket i Eckerö igen släppt ut orenat avloppsvatten i havet. Ett silstopp har gjort att det nattetid i åtminstone två veckor läckt ut vatten som endast gått genom halva reningsprocessen.
Utsläppspunkten ligger inte långt från de stora badstränderna i Eckerö. Men Rauli Lehtinen, enhetschef på miljöhälsovårdsenheten, säger att de provtagningar man gjort i området inte tyder på att badvattnet skulle ha tagit någon allvarlig skada.
Enheten har visserligen inte hunnit göra några extra provtagningar efter de senaste avslöjandena om utsläpp, men när det i våras framkom att fullständigt orenat vatten rann ut i havet gjordes extrakontroller. Dessa kontroller visade att vattnet vid badstränderna inte påverkats nämnvärt.
Samma resultat fick man efter förra sommarens utsläpp.
Det finns 33 officiella badstränder på Åland. 24 av dessa är registrerade som EU-badstränder. Vattnet på EU-badstränderna kontrolleras med tre-fyra veckors mellanrum. De övriga granskas bara en gång per sommar, såvida det inte finns någon speciell orsak att misstänka att vattnet skulle vara dåligt. Vattnet på icke-officiella stränder kontrolleras inte alls.
– Individen har också ett ansvar här att inse att man kanske inte kan bada om vattnet är svart-grönt, säger Rauli Lehtinen.
Han säger att det de åländska stränderna brukar klara sig bra vid provtagningarna. I år har proverna bara vid enstaka tillfällen visat på dåligt vatten, men då har det berott på hårda skyfall som gjort att vattnet skräpats ner. (jf)