DELA

Back för två licenssmitare

Två personer som anser att de inte borde betala tv-licens har fått back på detta av landskapsregeringen.