DELA

Avvaktar fullmäktiges beslut om hamnen

Bolagiseringen av Mariehamns hamn skjuts på framtiden ännu ett tag. Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet, och godkände alltså inte ställföreträdande stadsdirektör Emma Dahléns förslag till bolagsbildningsavtal.
Enligt förslaget skulle en aktieteckning genomföras bestående av 25 aktier à 100 euro, totalt 2 500 euro.
– Vi återremitterade ärendet eftersom stadsfullmäktige har sammanträde på tisdag, och vi vill avvakta deras beslut. Men vi tar säkert upp det på nästa möte, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M). (mw-w)