DELA

Avtal om räcke till Vårdöbron

60 meter broräcke får Jola-Metalli Oy leverera till Vårdöbron som ersättning för att entreprenaden med landskapet hävdes i december 2013.

Leveransen av räcket var delvis påbörjad då huvudentreprenaden avbröts med anledning av de väsentligt förändrade förhållanden som uppdagats efter avtalets ingående. Två rater av räckesentreprenaden är utbetalt enligt plan.

För att ersätta entreprenören för de kostnader som uppstod till följd av att entreprenaden avbröts upprättas ett avtal om levererans av 60 m broräcke och fyra stycken broavslut enligt Jola-Metalli Oy:s förslag. Broräcket är av standardmodell och kommer att användas vid broreparation under 2015. (hh)