DELA

Avtal klart för kommunkonsulter

Landskapsregeringen har fattat beslut om att teckna avtal med Henricson Ab för konsultstöd till kommunerna när de inleder förhandlingarna om samgångsavtalen.

Henricson Ab var också det företaget som tog uppdraget som kommunindelningsutredare.