DELA

Avtal förlängs för cementstation

Finncement Ab vill fortsätta arrendera tomten vid Klintkajen i Västra Klinten. Nuvarande arrendeavtal tar slut 2022. Området är 237 kvadratmeter och består av en löscementstation med tillhörande anordningar.

Enligt gällande stadsplan är området ett hamnområde, medan generalplanen säger att det ska vara ett rekreationsområde. För närvarande finns inga planer på att förvandla området till ett rekreationsområde.

Nu finns ett förslag till nytt arrendeavtal som sträcker sig till 2044. Avgiften justeras till 3 863 euro per år, som kan indexjusteras årligen.

Infrastrukturnämnden ska ta ställning till avtalet på sitt möte på tisdag. (eh)