DELA

Avtal förlängdes med hk och köpmän

Landskapets samarbetsavtal med handelskammaren och med Ålands köpmannaförening har förlängts till årets slut.
De bägge organisationerna får 20.000 euro var för andra halvåret, av vilka 15.000 euro betalas med en gång och resten efter slutrapportering. (ht)