DELA

Avsmalning kvar på gata

Avsmalningen på gamla Godbyvägen strax söder om Bolstavägen blir kvar, har stadsstyrelsen beslutat. På mötet föreslog ledamoten Ulf-Peter Westmark att stadsstyrelsen skulle gå in för tekniska nämndens beslut att ta bort avsmalningen men förslaget vann inget understöd.
Stadsdirektör Bjarne Petterssons förslag att behålla den nuvarande gaturitningen – något som också tekniska chefen Kai Söderlund vill – godkändes. (ao)