DELA

Avslag på ansökan om stöd för Järsöbuss

Landskapsregeringen har för andra gången avslagit bolaget Stadsbuss i Mariehamns ansökan om stöd för trafiken till Järsö.
Bolaget ansökte om 51.500 euro för fem avgångar måndag till fredag under 2014. Landskapsregeringen anser att linjen i huvudsak är en skoltransport som skolorna ska organisera. (pd)