DELA

Avslag om belysning och sänkta hastigheter

Korsningen vid Vårdö kyrka ska granskas ut trafiksäkerhetssynpunkt. Det har trafikminister Veronica Thörnroos (C) bestämt. Efter granskningen tas beslut om eventuella åtgärder.
Thörnroos har också tagit ställning till flera ansökningar om sänkt fastighet samt vägbelysning. Samtliga får avslag:
Gun och Mats Wahlin med fleras anhållan om 50 kilometer i timmen från Kattby fram till husfabriken Andersson och Boman.
Sund kommuns anhållan om en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen över Prästö. I dag gäller hastighetsbegränsningen endast under sommarmånaderna, övriga året är det 70 kilometer i timmen på sträckan.
Anhållan från bofasta i Eckerö Björnhuvud om vägbelysning längs med Björnhuvudvägen. Motiveringen är att landskapsregeringen endast anlägger vägbelysningar i vägkorsningar. (ak)