DELA

Avslag igen till Norra Bergshöjden

Den 12 januari avslog landskapsregeringen fastighetsbolaget Norra Bergshöjdens besvär mot Jomala kommunfullmäktiges antagande av delgeneralplan för Sviby och Torp byar. Fastighetsbolaget accepterade inte avslaget och lämnade in ett nytt besvär som den här gången var riktat mot landskapsregeringens beslut.
Men landskapsstyrelsen vidtar inga åtgärder. Man konstaterar att de uppgifter som framförs redan fanns i de handlingar som låg som underlag för beslutet i januari. Landskapsregeringen förkastar också bolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnaderna.
Tvisten mellan Norra Bergshöjden och Jomala kommun har pågått sedan 2008. Fastighetsbolaget vill ha rätt att i större omfattning exploatera markområdet i Sviby, något som kommunen dock säger nej till. (tt-s)