DELA

Avslag för undantag för körkort

Kansliminister Roger Eriksson (Lib) avslog vid enskild föredragningen en persons ansökan om undantag från ålderskrav för körkort med lastbil med tillkopplat släp.
För att få undantag för detta krävs att man ska ha fyllt 21 år. Den sökande är 20 år.
Motivet till ansökan var att den sökande bör kunna utföra släpvagnstransporter för att kunna behålla sitt arbete vid den transport- och entreprenadfirma där han är anställd.
Den sökande uppfyller inte heller kraven körkort och han har inte heller visat ett bevis på den genomförda yrkesutbildning som krävs. (ns)