DELA

Avslag för Socialmissionen

Socialmissionen på Åland har anhållit om att får större anslag från penningautomatmedlen i år, men landskapsregeringen avslog detta.
Socialmissionen har fått 4.000 euro och sökte om 5.000 till för att kunna ha kvar en handledare 8 timmar i vecka.
Social- och miljöminister Katrin Sjögren konstaterade att att föreningens verksamhet är viktig, men ”att så länge penningautomatmedlens framtida omfattning är oklar, uppmanas till restriktivitet vad gäller beviljande av medel för ytterligare anställda inom föreningslivet”.
Detta enligt de riktlinjer som Ålands lagting beslutat om i landskapets budget för 2011.