DELA

Avslag för mera Albanuspengar

Stadsstyrelsen tar inte upp frågan om ytterligare stöd för den aktuella polyesterförhydningen av galeasen Albanus.
Skeppsföreningen har ansökt om 10 000 euro för arbetet men kultur- och fritidsnämnden beviljade inte pengarna med motiveringen att man då skulle bryta mot stadens regelverk för stöd till föreningar. I stället beslöt nämnden att be stadsstyrelsen se över möjligheterna att hitta pengar från något annat konto.
Men stadsstyrelsen anser att det är kultur- och fritidsnämndens sak att sköta bidragspolitiken och lämnar därför frågan utan prövning. (tt-s)