DELA

Avslag för Holländer

Landskapsregeringen ger avslag på internrevisor Leif Holländers anhållan om ett så kallat SET-arvode. Ersättningen betalas ut till tjänstemän som skriftligen förordnas att temporärt sköta en annan tjänst vid sidan om sin egen. I beslutet står det:
”Landskapsregeringen har inte för avsikt att förordna Leif Holländer att vid sidan av sin egen tjänst handha tjänsten som ledande revisor varför grund för utbetalning av ett SET-arvode saknas.”
Men landskapsregeringen konstaterar också att avsaknaden av en ledande revisor får konsekvenser för Leif Holländer:
”Uppgifternas svårighetsgrad har blivit större än de annars är i tjänsten som intern revisor på grund ökad arbetsmängd och att tjänsten som ledande revisor är vakant.”
Holländers anhållan förs därför vidare till avtals- och pensionsbyrån för en prövning av möjligheten att betala ett PST-arvode (prövningsbaserat separatarvode för tilläggsansvar) från och med 10 juli 2010. PST-arvodet är högst tio procent av grundlönen. (ak)