DELA

Avslag för besvär mot delgeneralplan

Vid enskild föredragning beslöt kansliminister Roger Eriksson (Lib) att avslå fastighetsbolaget Norra Bergshöjdens besvär mot Jomala kommunfullmäktiges antagande av delgeneralplan för Sviby och Torp byar.
Fastighetsbolaget yrkade på att beslutet upphävs bland annat på grund av att den klassificering som gjorts för bolagets fastighet i Sviby. Man vill ges möjlighet att exploatera detta område i större omfattning.
”Med beaktande av det förslag till byggnadsplan som finns för området väster och söder om Sparhallen vill bolaget påtala sin rätt till motsvarande exploatering” skriver man i sitt besvärsyrkande.
Landskapsregeringen konstaterar att Jomala kommunfullmäktige berett ärendet enligt lagen och beaktat kraven på en jämbördig behandling av olika fastighetsägare och avslog således yrkandet. (ns)