DELA

Avloppssatsning i Eckerö nästa år

ECKERÖ. Nästa år byggs avloppsledningen ut till Torp från reningsverket i Storby. 231.000 euro har vikts i budgeten 2010 som klubbades av fullmäktige förra veckan.
Också andra avloppsledningar färdigställs till Böle, Överby och Kyrkoby.
I övrigt ryms inte så mycket investeringar in i den fortsättningsvis strama budgeten, berättar kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström.
– Nämnderna har gjort ett jättebra jobb och klarat av att hålla kostnaderna i schack nästa år. Kostnadsökningarna rör sig kring bara en procent. Vi har prioriterat till exempel barndagvården i och med småbarnsdagiset Småpigorna.
Budgetmässigt är 2010 ett sämre år än 2009.
– Tyvärr sviktar intäkterna nästa år. Men för tredje året i rad har vi en plusbudget, och det får vi vara glada för.
Plusset i budgeten uppgår till några tiotusen euro. Orsaken är det nya landskapsandelssystemet.
Samtidigt kommer effekterna av Rederi ab Eckerös utflaggning av fartyg att slå mot kommunen 2011. (ao)