DELA

Avloppsproblem på ÅHS ska lösas i höst

Stopp i rören har fått avloppsvatten att forsa in på avdelningar på sjukhuset.
Men nu kan snart de fem år gamla problemen få en lösning.
– Problemen har trappats upp hela tiden, säger ÅHS tekniska chef Bengt Kalmer.
Avloppsrören på Ålands centralsjukhus är över 25 år gamla och behöver förnyas. Bland annat barnavdelningen har haft problem med forsande avloppsvatten då det blivit stopp i rören på kirurgiska avdelningen på våningen ovanför.
Problem med översvämningar och stopp i rören har pågått de senaste fem åren och ÅHS tekniska chef Bengt Kalmer säger att man nu har kommit till det stadium där något måste göras.
– Tidigare har vi försökt rensa avloppen, men problemen har trappats upp hela tiden. Senast förra veckan hade vi ett stopp. Vi har ingen plan ännu, men efter att semestrarna är över ska vi ha en VVS-konsult att titta på det i samband med renoveringen av barnavdelningen. (ff)