DELA

Avlopp ger mycket jobb

SALTVIK. Kring 850 avloppsanläggningar till bostads- och fritidshus måste byggas om i Saltvik före 2014 för att i tid uppfylla kraven i den nya reningslagen.
Det konstaterar byggnadsnämnden i Saltvik som också har räknat ut att den tid som krävs för att handlägga alla ärenden som berör avloppsombyggnaderna är cirka 2.550 arbetstimmar vilket kan jämföras med att ett arbetsår består av 1.500 timmar.
Nämnden har gjort ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2013 – 2015 som nu skall behandlas av kommunstyrelsen.
I planen beaktas också ett fullmäktigebeslut att anställa en byggnadsinspektör och att sköta byggnadsinspektionen i egen regi. (tt-s)