DELA

Avlopp byggs inte ut i Björsby

JOMALA. Intresset för ett utbyggt kommunalt avlopp i Björsby är så klent att projektet inte blir av.
Bara tre av de sju berörda hushållen i det berörda området vid Brobacka var intresserade av att ansluta sig. De flesta fastigheterna är nybyggda, med egna lösningar för avloppshantering på egen mark.
Nio av tolv hushåll vid Kasbergsvägen är intresserade av att ansluta sig till de kommunala avloppsledningar. Projektet bjuds ut på entreprenad. (pd)