DELA

Avgiftsfri färdtjänst föreslås

Staden har infört avgiftsfria bussresor. Men de som på grund av handikapp av olika slag behöver färdtjänst måste betala själva.
Det här anser Rauli Lehtinen (lib) i stadsfullmäktige att är diskriminerande. I en motion till fullmäktige vill han att stadsstyrelsen får uppdraget att utreda och planera avgiftsfri färdtjänst i Mariehamn. (ht)