DELA

Avgifterna justeras för Tallbacken

Socialnämnden har godkänt ett förslag om att ändra avgifterna för boende på skyddshemmet Tallbacken. Dagens avgifter, 298 euro per dygn och klient, har gällt sedan 2014, men sedan dess har Tallbacken tagit sig an att ordna umgänge för personer som inte är inskrivna på Tallbacken, vilket det inte funnits någon taxa för.

Nu föreslås avgiften för barn- och ungdomsboende bli 328 euro, för familjeboende 308 euro för föräldern och 154 euro per medföljande barn.

För av Tallbackens personal övervakat umgänge ska avgiften vara 50 euro per påbörjad timme. För umgängesbyte ska en avgift på 35 euro per påbörjad timme tas ut och för hyra av utrymme utan personal ska en avgift på 22 euro per påbörjad timme tas ut.

Avgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2019. (eh)