DELA

Äventyrsminigolf trots allt?

Den minigolfbana, som skall ersätta den som hamnade under kk-huset, kan få drag av äventyrsbana.
Det har pågått en viss kamp om utformningen av en ny minigolfbana. Dennis Jansson (fs) har tidigare talat för att man skulle anlägga en bana för äventyrsgolf, men tekniska nämnden vill ha en bana för traditionell golf, godkänd för internationella tävlingar.
Nu skall det tas in anbud på nytt och det blir möjligt med olika koncept efter omröstning i stadsstyrelsen.
Stadsdirektör Bjarne Pettersson föreslog att banan bjuds ut enligt villkor som möjliggör även andra koncept än en traditionell bana och fick för det stöd av fyra i stadsstyrelsen. Två gick emot och en var borta.
De fyra är Donny Isaksson (ob), Anneli Ahlgren (fs), Antonio Salminen (fs) och Lotta Wickström-Johansson (lib) medan Barbro Sundback (s) och Christian Nordas (lib) höll på tekniska nämndens förslag. Martin Nilsson (s) var frånvarande. (ht)