DELA

Äventyrlig parkering kostade 1 400 euro

Dagsböter på 1 400 euro för äventyrande av trafiksäkerheten fick en förare som på tisdagen parkerat en släpvagn vid korsningen Godbyvägen – Emkarbyvägen.

Släpvagnen var parkerad i omedelbar närhet till korsningsområdet, på ett vägavsnitt där det råder omkörningsförbud från bägge färdriktningar.

– I praktiken betydde detta att fordon som kom körande i riktning söderut var tvungna att köra om var det råder omkörningsförbud, med mycket begränsad sikt, rakt in i ett korsningsområde. Enligt vittnesmål hade släpvagnen varit parkerad på platsen i flera timmar, skriver polisen. (ms)