DELA

Även äldre fartyg kan få stöd för svavelrenare

Från och med 2 april kan finländska rederier ansöka om stöd för investeringsprojekt också i äldre fartyg för att rena avgasutsläpp. Speciellt kan man få stöd för att installera svavelrenare i äldre fartyg och statens andel av stödet uppgår till högst 50 procent.
För att beviljas investeringsstöd ska man satsa på tekniska lösningar som gör att man kan använda alternativa bränslen eller minska bränsleutsläppen.
Hittills har stödet för miljöinvesteringar beviljats bara för fartyg som är under byggnad.
I statsbudgeten för 2013 har en fullmakt på 30 miljoner euro för beviljandet av miljöstöd för rederienas fartygsinvesteringar i äldre fartyg. Stödet beviljas av kommunikationsministeriet.
Svaveldirektivets utsläppsgränser träder i kraft i början av år 2015. (as)