DELA

Även Åland får bredbandsstöd

Nu finns även Åland med i det statliga stödprogrammet för utbyggnad av bredband i glesbygden.
Riksdagen antog i december en lag om statligt stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden, med Åland omfattades inte. Landskapsregeringen invände mot detta och i ett nytt lagförslag finns Åland med.
Vid ett möte den 16 februari ska landskapsregeringen informera kommunerna om projektet.