DELA

Avbrott på nyan.ax

Nya Ålands hemsida, www.nyan.ax, kommer att vara otillgänglig i cirka tio minuter på tisdagsmorgonen, den 9 januari.
Avbrottet, som beror på systemunderhåll av servrar, kommer att ske mellan klockan 7.30-8.00.(ab)