DELA

Autismföredrag får bidrag

Landskapsregeringens stöder en föreläsning om ADHD och autism hos unga flickor med 3 400 euro.

Föreläsare är med. dr. Svenny Kopp, specialist i barn och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum i Göteborg.

Arrangör är Ålands autismspektrumförening och föreläsningen ska hållas den 25 maj.