DELA

Åtta vill bli rederichef

Tjänsten som rederichef till landskapets trafikavdelning har efter förlängning av ansökningstiden lockat åtta sökande. Två av dem vill vara anonyma och de övriga är Mats Bergman, Anders Nyberg, Johan Breider, Alexandra Öhman, Brage Granlund, samtliga från Mariehamn samt Marie Stenlund från Hammarland.
Till arbetsuppgifterna hör att ansvara för, planera och leda verksamheten vid rederienheten. Rederichefen har bland annat helhetsansvar för fartygens drift, bemanning, skötsel, reparation och underhåll, driftsekonomi, säkerhet och miljö samt anpassning av fartygsflottan till det planerade nya kortruttssystemet.
Behörighetskrav är sjökaptensexamen eller högskoleexamen med teknisk inriktning eller annan lämplig inriktning. (as)