DELA

Åtta vill bli projektledare

Åtta personer, Lita Gustavsson, Eivor Lindström, Anna Friman, Gabriella Nordlund, Mari Stefansdotter, Lotta Lax-Åback, Anna Sundblom och Gunilla Hellman, har sökt tjänsten som projektledare för ”Skärgårdskultur-en resurs för regionidentitet och lokalekonomi”.
Projektet som är tio månader långt och finansieras av Nordiska ministerrådet och Svenska kulturfonden i Finland har som målsättning att främja och koordinera kultursamarbetet mellan skärgårdsregionerna i Svealand, Åland och Sydvästra Finland.
Projektledarens uppgifter kommer bland annat vara att bistå verksamma kulturorganisationer och kulturnätverk i skärgården i deras gränsöverskridande verksamhet, utreda och främja möjligheter för startandet av gränsöverskridande skärgårdskulturprojekt till exempel inom ramarna för EU:s Interregprogram och handha ordnandet av samarbetsträffen ”De tre skärgårdarnas kulturting” hösten 2007. (ml)