DELA

Åtta vill bli Getas kommundirektör

Tjänsten som kommundirektör i Geta har följande personer sökt: Jan Kullman och Mathias Styrström Mariehamn, Margaretha Westling Saltvik, Jim Eriksson Kumlinge, Britt Branér Sund, Elina Lindroos Uppsala och Timo Forstén Björneborg..
Utöver de sju ansökningarna som lämnades in inom utsatt tid, lämnade Kristoffer Barkar från Jakobstad in sin ansökan natten efter tidsfristen löpt ut. Nuvarande kommundirektör Erik Brunström tänker ta med ansökan till kommunstyrelsens möte, trots förseningen.
– Vid val av kommundirektör kan vem som helst föreslås av kommunstyrelsen, till och med en person som inte lämnat in en ansökan. Då krävs endast ett skriftligt samtycke av personen.
Intervjuer ska hållas i nästa vecka, varefter kommunstyrelsen preliminärt har slagit fast ett möte den 29 juli för att samsas om ett förslag av kandidat. Datum för nästa fullmäktige är inte fastslaget, men ett beslut om kommundirektörstjänsten fattas sannolikt inom augusti. (es)