DELA

Åtta personer inblandade i jobbgräl

Efter otaliga hot, kvädesord och trakasserier ansökte fem personer, fyra av dem tillhörande samma familj, om besöksförbud mot tre andra personer.
De sökande påstod i tingsrätten att de tre personerna från den andra familjen har hotat dem med våldtäkt och misshandel flera gånger. Svarandena sade å sin sida att grunderna för ansökan var påhittade.
En orsak till grälet, enligt svarandena, är att personerna arbetar på samma arbetsplats och att de sökande var avundsjuka eftersom en person av de svarande har högre lön än dem.
Vittnen har berättat att två män haft en dispyt på arbetsplatsen varefter båda männen uppsökt hälsocentralen i Mariehamn. Männen hade sparkat och slagit varandra.
Kvinnan i den ena gruppen har sagt att hon känt sig kränkt och hotad av en man i de svarandes grupp. Han har, enligt kvinnan, uttalat kvädesord och uppträtt hotande mot henne. Mannen å sin sida förnekar händelserna.
Tingsrätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis och att de eventuella hotelserna och dispyterna inte varit av den arten att tingsrätten anser det finns grundad anledning att anta att motsvarande incidenter kommer att hända på nytt.
Därför tog tingsrätten beslut i domen i fredags och avslog ansökan om besöksförbud. Domen kan överklagas inom sju dagar efter beslutet. (na)