DELA

ÅTT-hus för högt

Stadsstyrelsen vill ha bort en våning från det hus Ålands tidnings-tryckeri vill bygga mot Strandgatan.
Stadsstyrelsen följer stadsplanenämndens förslag, enligt vilket takvåningen är oproportionerlig och skall bort. De fyra återstående våningarna kan accepteras, men så att den fjärde våningen utformas som en vindsvåning, så att takfoten kommer på samma höjd som hos grannhusen.
Kravet på att fasaden skall se ut som på det gamla tidningshuset är därmed slopat. (ht)