DELA

Återvinning av asfalt i konkurrens

Ålands landskapsregering har svarat Ab Rafaels skrivelse om upplaget i Jomala Ödanböle där cirka 17.000 använd vägasfalt finns på bolagets område. Upplagsavtalet parterna emellan går ut i oktober och landskapsregeringen har nu kommit med ett förslag till nytt avtal.
Istället för att omedelbart och totalt föra bort samtliga massor vill man anlita Ab Rafael för återvinning av returasfalt. Enligt bolagets offert handlar det om kall återvinning utan eller med tillsats av bitumen för en kostnad av 46 euro respektive 52 euro per ton. Det inkluderar hantering, transport och utläggning.
Återvinningen av övriga massor måste dock konkurrensutsättas, skriver landskapsregeringen. Dock vill man anlita Ab Rafael för tillfällig mellanlagring av massorna i sex månader till en totalkostnad av 15.000 euro. Ab Rafael förväntas nu svara på skrivelsen. (mt)