DELA

Återval till förening

FÖGLÖ. Maria Svedmark, Skogboda, återvaldes som styrelsemedlem i Företagsam skärgård för kommande mandatperiod. Kurt Gullbrandsson, Degerby, återvaldes som ersättare.
Beslutet togs av Föglö kommunstyrelse på mötet den 11 maj.(ab)