DELA

Återval av Lemlandsledning

Kommunfullmäktige har valt presidium för 2011. Med rösterna 11 mot 2 återvaldes Kristian Öberg till ordförandeposten medan Folke Engblom fortsätter som viceordförande och Yvonne Sundbom-Korpi som andra viceordförande.
Fredrik Lindqvists förslag att Stefan Nordas skulle väljas till ordförande fick två röster medan två röstsedlar var blanka. (ak)