DELA

Återremiss för högstadiebygge

Södra Ålands högstadiedistrikts fullmäktige återremitterade på förslag av Jomala skissritningarna för utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola till styrelsen på mötet i tisdags kväll. En följd av beslutet var att budgeten för nästa år inte kunde klubbas eftersom investeringen i utbyggnaden tagits in i förslaget och därför återremitterades också den till styrelsen.

Nio ledamöter var på plats. I omröstningen röstade sex ledamöter för återremiss och tre för styrelsen förslag som gick ut på att godkänna skissritningarna och begära extra medel för att förverkliga utbyggnaden. (ao)