DELA

Återremiss för förslag om Trobergshemmet

Socialnämnden i Mariehamn återremitterade ärendet om att göra en avdelning på Trobergshemmet till ett effektiverat serviceboende på sitt senaste möte.

Enligt den utredning som gjorts skulle förändringen göra att stadens utbud av service bättre skulle motsvara behovet, motsvara gällande rekommendationer som finns i kommande lagstiftning och bättre motsvara gällande budget.

I dag åläggs kommunen att betala den verkliga kostnaden för fortsatt vård på sjukhuset om patienten inte kan erbjudas en plats på stans boende tre dagar efter att de är färdigbehandlade. För det här finns inga pengar budgeterade. (eh)