DELA

Återremiss för barnskyddsplan

MARIEHAMN. Stadsfullmäktige sänder förslaget för barnskyddsplan för Mariehamn tillbaka till socialnämnden för fortsatt beredning. Planen diskuterades vid fullmäktiges senaste möte och enligt stadsdirektören Bjarne Pettersson vill ledamöterna se tydligare skrivningar om hur barnskyddet skall förbättras.