DELA

Återkallning av blåbärsextrakt

Livsmedelssäkerhetsverket Evira återkallar kosttillskottet Pirkka blåbärsextrakt som också innehåller lutein och C-vitamin. Detta sedan de i Tullaboratoriets undersökningar visats sig att för mycket benso(a)pyren ingår i produkten.
De aktuella burkarna som återkallas är datummärkta 10.2011. Av 7.650 burkar har butikerna returnerat 7.074 stycken. Totalt har 576 burkar hunnit säljas till kunder. (mt)