DELA

Återbetalar dagisavgift

SALTVIK. Kommunen kommer att betala tillbaka pengar till de föräldrar och vårdnadshavare, som på grund av att fel lagstigning har tillämpats, betalt för mycket för kommunal dagvård. Återbetalningen gäller för perioden 1 januari 2001–31 januari 2006. Det slutliga beslutet tog fullmäktige på sitt senaste möte.
Kommunkansliet gör nu nya avgiftsberäkningar för samtliga som erhållit dagvård under den aktuella tidsperioden. Återbetalningen gäller inte avgifter för fritidshemsvård, så kallat eftis.
Mer information om återbetalningarna kommer i kommunens Info-blad. (ab)