DELA

Åtalas för djurplågeri

I dag faller domen mot en skärgårdsbo som åtalas för djurplågeri.
Enligt åtalet har mannen underlåtit att ge en av sina kor tillräcklig tillsyn från midsommar fram till början av augusti i fjol. Mannen visste inte var kon var och att hon födde en kalv någon gång i slutet av juni. Kon och kalven hade inte fått någon mat, vätska eller skötsel, och båda hade därför dött.
Den nyfödda kalven hade inte, som lagen säger, fått mjölk inom sex timmar efter födseln, den hade inte fått mat två gånger per dag och mannen har inte sett till att kalven hade fri tillgång till gräs hö eller annat fiberhaltigt foder.
De döda djuren hade påträffats den 2 augusti.
I polisförhöret har mannen medgett att han inte hade vårdat djuren. Två vittnen berättade om sina iakttagelser i tingsrätten. (ao)