DELA

Åtal väckt mot skoltaxichaufför

Åtal har väckts mot den skoltaxichaufför som omplacerades i början av höstterminen efter misstanke om misshandel av en elev i träningsskolan i Jomala.
Åklagarens åtalsprövning blev klar under senhösten och ärendet är under beredning vid tingsrätten. Något rättegångsdatum har inte ännu bestämts.
Händelsen inträffade i slutet av juli och polisanmäldes samma dag. Eleven, en tonårig pojke, och chauffören hade av okänd anledning hamnat i delo med varandra i samband med en körning.
Strax efter skolstarten i höstas uppgav skoldirektör P-O Friberg att man ordnat den berörda elevens skolskjuts på annat sätt. (ao)