DELA

Åtal mot bedrägerimisstänkt förkastades

Tingsrätten har förkastat ett åtal mot en person som varit misstänkt för lindrigt bedrägeri. Personen stod åtalad efter att ha köpt målarfärg och penslar på en butik i Mariehamn. Personen hade köpt färgen och penslarna i ett företags namn, utan att ha haft rätt att göra inköp för företaget.
Enligt tingsrätten är det bevisat att personen gjort inköpen, men inte att denne gjort det för att själv få orättmätig ekonomisk vinning. Därför förkastas åtalet. (ml)