DELA

Åtal förkastades om stöld i djurbutik

Ålands tingsrätt behandlade i veckan en stöld av ett flertal hundkoppel och hundselar från Zoo arken. Mannen som anklagades för stölderna bestred brottet. Han uppgav att han aldrig besökt Zoo arken och att han köper och säljer många varor och inte kommer ihåg just de föremålen.
Åtalet för stöld förkastades eftersom det inte kunde bevisas att mannen befunnit sig i butiken vid den aktuella tidpunkten. Också åtalet för häleri förkastades
Eftersom åtalet förkastats, förkastas även målsägandens ersättningsyrkanden på 50 euro för förlorad arbetsinkomst och ersättning för föremålen på sammanlagt 259 euro. (ke)