DELA

Åtal för slag med åra i bryggstrid

I går åtalades en man för att ha slagit en annan med en åra i ett utdraget bråk om en brygga i Sund.
Mannen nekar till misshandeln.
Bråket har pågått i många år mellan bybor och en privat markägare. Bråket handlar om en privat brygga som står på samfällighetens område. För att komma till bryggan använder bryggägarna en väg som går över markägarens område.
Striden var föremål för domstolsbehandling för några år sedan. För ett par år sedan lämnade en av byborna in en polisanmälan där det framgick att markägaren hade placerat ut pålar i vattnet så att det var omöjligt för bybon att ta sig till och från bryggan.
Striden var aktuell också vid lantmäteribyrån.
För en tid sedan kom en ny polisanmälan in, den här gången från markägaren som anklagade bybon för att ha misshandlat honom med en åra när han satt på bryggan som byborna brukar använda. Det bråket avhandlades i tingsrätten i går.
Markägaren och bybon berättade två helt olika versioner. Markägaren uppgav via sitt juridiska biträde Trond Hornseth att han gick till bryggan för att diskutera båtplatserna. Att bybon varit rädd för markägaren förstod biträdet.
– Han hade ju slagit min huvudman med en åra. Han var förstås rädd för att slaget skulle återgäldas.
Biträdet menade att det läkarintyg som finns utgör ett starkt bevis.
Bybon nekar till åtalet, enligt hans biträde Bert Häggblom.
– Han har inte slagit eller begått någon form av fysiskt våld. Markägaren har själv uppgett i polisförhöret att han sagt att ”nu har jag en chans att stoppa honom från att komma in till bryggan”. Min huvudman måste ta sig till för honom helt okända stugägare i närheten för att alls komma i land med båten. Han var rädd och behövde skydd för att ta sig hem. Markägaren hade inget alls att göra på bryggan – det var bara för att komma åt min huvudman som han satt där.
Häggblom menade också att markägarens ersättningsyrkande – 1.200 euro för tre timmars utebliven inkomst på grund av att hans maskiner stått stilla medan han befann sig i rättssalen – var alltför högt.
På torsdag avkunnas domen. (ao)