DELA

AT-läkarna blir kvar på Åland

Systemet med svenska blivande läkare som gör sin AT-tjänstgöring på centralsjukhuset i Mariehamn fortsätter som förut.
– Jag har fått besked från socialstyrelsen i Sverige att Åland är ett undantag från de nya reglerna som säger att AT-tjänstgöring inte får göras utomlands, säger ÅHS chefläkare Dick Sjögren.
– Det betyder att vi fortsätter vårt samarbete med Uppsala som hittills. (tt-s)