DELA

Åsub utreder fiskerinäringens roll i samhällsekonomin

Ålands statistik- och utvecklingsbyrå ska utreda fiskerinäringens samhällsekonomiska betydelse för Åland. De gör det på uppdrag av landskapets näringsavdelning.

– De ska bland annat titta på sysselsättning, förädlingsvärde, handel, antal företag, infrastruktur och miljö, säger Linnéa Johansson, avdelningschef vid näringsavdelningen.

Uppdraget gäller hela fiskerinäringen, inte bara fiskodlingen. Åsub ska i slutet av året lämna en rapport som är tänkt att bilda underlag för den framtida fiskeripolitiken.