DELA

Åsub ska ta fram kulturstatistik

Kulturbyrån vill rekrytera ÅSUB att göra en utredning om kulturella och kreativa näringar. Satsningen ingår som en av de planerade åtgärderna för kulturbyrån i landskapsbudgeten 2018.

Projektet omfattar framtagande, sammanställning och publicering av statistik om de näringsgrenar som kan definieras som kulturella och kreativa. Syftet är att skapa statistik som mera utförligt belyser den kulturella sektorn på Åland för att på sikt, på basis av undersökningen, stärka utvecklingen hos de kulturella och kreativa näringarna. (hh)